Wprowadź adres e-mail i hasło w celu zalogowania się

Zapomniałam/łem hasła

Nie ma Pan/Pani konta?

Zarejestruj

Reklamacje

  1. PAULOADRIANI dokonując sprzedaży w Sklepie jest zobowiązana do dostarczenia Klientom towarów bez wad fizycznych i prawnych. Jeśli sprzedany towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową Klientowi przysługuje prawo do jego bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowy.

  2. Reklamacje dotyczące wad towarów należy zgłaszać pisemnie na adres wskazany w § 1 ust 4 Regulaminu lub w salonach wymienionych na stronie internetowej www.pauloadriani.pl

  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, adres do korespondencji, ewentualnie adres e-mail Klienta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji wraz z przedstawieniem potwierdzenia jej zawarcia, wskazanie wady towaru, ze wskazaniem żądania Klienta co do naprawy lub wymiany, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  4. Przed rozpatrzeniem reklamacji PAULOADRIANI może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie w ustępie 3. zakresie.

  5. PAULOADRIANI rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w ostatecznej treści.

  6. Koszty przesyłki towaru ponosi Klient. W razie uznania reklamacji za zasadną PAULOADRIANI zwraca Klientowi koszty przesyłki, w wysokości nie wyższej niż koszt zwykłej przesyłki poleconej.  

  7. Pozostałe uprawnienia związane z wadliwością sprzedanego towaru reguluje ustawa dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

  8. Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej e-mail: sklep@e-pauloadriani.pl.